Search Join for Free How it Works Live Video Chat Status Grades
Login/email Password
Create profile - 100% FREE!   Forgot password?   Webmasters

Profile of Andrzej | Photoalbum (1)

Picture of biger7 - Free Online Dating


   General | Myself | My Date | I like to | Personal
Name Andrzej
Birth Date/Age 28 November 1983, 35 y.o. - The Archer
Current Location Poland, Mazowieckie
Gender Man
About myself Każdy mężczyz­na wi­nien być ar­tystą, który nie tyl­ko na­malu­je szczęście na us­tach Ko­biety, ale zdoła odświeżyć swój ob­raz nim ten wyb­laknie w sza­rościach dnia.
Speciality Smokers
Registered 03 Oct 2016
Last seen 09 Oct 2016
Status Resident
Current rank 48017
Other profiles ranked 0

Pictures: 1
Picture of biger7 - Free Online Dating

Andrzej is offline nowPlease rank this profile to see the next one:


No comments yet. Be first to leave a comment!
Free Online Dating
© LiveDateSearch since 2006 Free Online Dating